•  STARTO
forumo
proponoj
retejmapo
2007.12.31 10:12 UTC
www.EsperantoUniverse.com /  •  NIA PROJEKTO Sendu paĝon al amiko Printa versio

Karaj samideanoj!

  Nia retejo "EsperantoUniverse" estas malfermita projekto. Ĝi havas du direktojn:

 La unua - unuigi ĉiujn, kiuj ne estas indiferentaj al ideo de internacia lingvo Esperanto. Tio estas necesa por pli rapide en nuntempaj kondiĉoj trovi la plej kurtan vojon por realigi revon de la homaro - kompreni kaj helpi unu la alian malgraŭ lingvaj barieroj.  Pli detale >

 La dua - kolekti en ĉi-retejo la plej gravajn informojn, kiuj estos utilaj por spertaj esperantistoj kaj komencantoj. Rezulte Vi povos komplekse konatiĝi kun diversaj scioj en multaj sferoj de kulturo kaj scienco.   Pli detale >

 Vi povas partopreni en ajna direkto de nia komuna malfermita projekto, proponi kaj gvidi rubrikojn, temojn, kiuj estas por vi interesaj.
 
 Do, ni provu komenci. 
 Ekzemple, tiel - uzu subajn retadresojn:

Materialoj por rubrikoj de la retejo -
materialoj@EsperantoUniverse.com

Proponoj por krei novajn rubrikojn de la retejo - proponoj@EsperantoUniverse.com

Se vi deziras pli aktive kunlabori por sukceso de la projekto -partopreno@EsperantoUniverse.com

Se vi havas originalajn ideojn -
 
ideoj@EsperantoUniverse.com

Viaj opinioj, rimarkoj, proponoj por pli bona funkciado de la projekto -rimarkoj@EsperantoUniverse.com

 Ĉu ni devas ankoraŭ atendi 100 jarojn, por ke venu la tempo, kiam "... La popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian"?  Mi persone dezirus dum mia vivo vidi rezultojn de nia komuna afero. Mi deziras ĝisvivi tagon, kiam Ĝenerala asembleo de UNO deklaros Esperanton kiel la lingvon de komunikado.
 Ni kune aŭdacu, provu, kreu! Mi kredas ke dank'al unuigo de komunaj fortoj ni venkos rutinecon, indiferentecon, burokratecon!


Semjon Vajnblat
Prezidanto de
Odesa urba Esperanto-klubo
"Blanka akacio"


Novaĵoj
 • La Kongresajn fotojn rigardu en rubriko Asocioj / UEA/ la 90a UK en Vilno [2005-08-30]
 • La 30 an de julio en Vilno (Litovio) okazis solena fermo de 90-a jubilea Universala Kongreso de Esperanto. [2005-08-01]
 • Estimataj samideanoj! Dank' al Vi en nian retejon ni aldonis sekvajn materialojn: [2005-07-09]
 • Dankon al ĉiuj, kiuj sendis gratulvortojn okaze de malfermo de nia retejo. [2005-07-09]
 • Abonu novaĵojn de la retejo
  Via Retadreso:
  Esperanto-historio >>
  «La deklaracio pri Esperantismo»
  Biografio de D.ro L.L.Zamenhof >>
  Kongresaj paroladoj de L.Zamenhof >>
  Manifesto de Prago
  Letero de L.Zamenhof al N.A.Borovko
  Esperanto kaj Esperanto-movado en Sovetunio
  Kelkaj gravaj datoj
  La unua periodo 1859-1887
  La dua periodo 1887-1905
  La tria periodo 1905 - 1913
  La kvara periodo 1914 - 1917
  Aliaj fotoj
  Parolado de Zamenhof en la 1-a UK
  Parolado de Zamenhof en la 2-a UK
  Parolado de Zamenhof en la 3-a UK
  Parolado de L. Zamenhof en Guildhall
  Parolado de Zamenhof en la 4-a UK
  Parolado de Zamenhof en la 5-ra UK
  Parolado de Zamenhof antaŭ la malferma kunveno de U.E.A.
  Malferma parolado de Zamenhof en la 6-a UK
  Ferma parolado de Zamenhof en la 6-a UK
  Parolado de Zamenhof en la 7-a UK
  Parolado de Zamenhof en la 8-a UK
  UEA >>
  SAT >>
  TEJO
  KAEM
  Naciaj asocioj >>
  Kio estas UEA?
  Statuto
  Universala Kongreso
  Kongresa Regularo de UEA
  Al lingva demokratio
  La 89a Universala Kongreso >>
  La 90a Universala Kongreso en Vilno >>
  La listo de aliĝintoj por 89 UK 2004 en Pekino
  Kongresa Temo
  Pekina Deklaro
  La Kongresaj fotoj
  Vilna Deklaro
  Kio estas SAT?
  Statuto de SAT
  Argentina Esperanto-Ligo
  Aŭstralia Esperanto-Asocio
  Aŭstria Esperantista Federacio
  Belga Esperanto-Federacio
  Brazila Esperanto-Ligo
  Ĉilia Esperanto-Asocio
  Ĉina Esperanto-Ligo
  Esperanto-Asocio de Britio
  Esperanto-Ligo por Norda Ameriko
  Germana Esperanto-Asocio
  Gvatemala Esperanto-Asocio
  Hispana Esperanto-Federacio
  Hungaria Esperanto-Asocio
  Japana Esperanto-Instituto
  Kanada Esperanto-Asocio
  Kolombia Esperanto-Ligo
  Korea Esperanto-Asocio
  Kostarika Esperanto-Asocio
  Kuba Esperanto-Asocio
  Litova Esperanto-Asocio
  Meksika Esperanto-Federacio
  Nov-Zelanda Esperanto-Asocio
  Panama Esperanto-Asocio
  Perua Esperanto-Asocio
  Portugala Esperanto-Asocio
  Rusia Esperantista Unio
  Svisa Esperanto-Societo
  Ukrainia Esperanto-Asocio >>
  Unuiĝo Franca por Esperanto Espéranto-France
  Urugvaja Esperanto-Societo
  Venezuela Esperanto-Asocio
  Vjetnama Esperanto-Asocio
  Ukrainia Esperanto-Asocio
  Eŭheno Kovtonjuk
  Regularo de ULEI
  "Velura Sezono"- 2004 en Jalta
  Statuto de UkrEA
  Originalaj verkoj >>
  Tradukitaj verkoj >>
  Poezio >>
  Prozo >>
  Artikoloj >>
  Zamenhof L. >>
  Auld W. >>
  Boulton M. >>
  Bronŝtejn M. >>
  Dinwoodie J. >>
  Dresen H. >>
  Edwin de Kock  >>
  Francis J. >>
  Hohlov N. >>
  Kalocsay K. >>
  Kurzens N. >>
  Sadler V. >>
  Tarkony L. >>
  Urbanova E. >>
  Al la «Esperantisto»
  Al la fratoj
  Ho, mia kor'
  La espero
  La vojo
  Mia penso
  Pluvo
  Preĝo sub la verda standardo
  Al mia amatino neesperantista
  Anna
  Dumnokta aviado
  La granda aventuro
  La perfidita juno
  Alvoko al amo
  Jam, kiam
  Jen – land' venenita, sopira socio
  Mi povas sendi al vi neĝon
  Oksikoko
  Sinjoro Ludoviko kaj Lazaro
  Tambura tango
  La soleca dio
  La venkonto
  La virtuozo
  Soleco
  Strebado
  Estus sensence de l' branĉo deŝiri
  Kvar sezonoj de la koro
  La kosmo
  Chanteclaire
  Eŭropo
  La luna ebrio
  Plendo
  Viburno
  En amara horo
  Vintro
  Aŭtuna elegio
  Elegio jarfina
  Balkona vespero
  Tuko
  Varankin V. >>
  Szathmári S. >>
  Metropoliteno >>
  Notoj de la redaktinto
  V.Varankin kaj lia libro
  Parto 1
  Parto 2
  Parto 3
  Parto 4
  Parto 5
  Parto 6
  Parto 7
  Parto 8
  Parto 9
  Parto 10
  Parto 11
  Parto 12
  Budapeŝta ekzameno
  Enciclopeditis
  Genezo
  Honorigo
  Kain kaj Abel
  Kuracistaj historioj
  La barbaro
  La falsa aŭguro
  La fluidumo de la ĉiovido
  La guarbo
  Liriko
  Logos
  Perfekta civitano
  Pythagoras
  Superstiĉo
  Tria preĝo de Pygmalion
  Esenco kaj Estonteco de la ideo de lingvo internacia
  Patrick White - Vivo kaj verko
  Ŝakespeare - interlingvisto
  Poezio >>
  Prozo >>
  Dramo >>
  Infana paĝo >>
  Gumiljov N. >>
  Heine H. >>
  Lermontov M. >>
  Majakovskij V. >>
  Okudĵava B.  >>
  Puŝkin A. >>
  Ŝekspir V. >>
  Tolstoj A. >>
  Tutĉev F.  >>
  Voznesenskij A. >>
  Ŝevĉenko T. >>
  Abisinaj kantoj
  La Ĝirafo
  La Fondotoj
  Ĵuris li
  En nord' unu pino en solo
  En sonĝo princinon mi vidis
  Lorelej
  Pinarbo staras norde
  Mi eliras sola vojon mian...
  Profeto (4)
  Velo
  Aûskultu!
  Kartvela kanto
  Portlend'
  Al A.P.Kern
  Demonoj
  Fabelo pri popo
  Graf' Nulin
  La monumenton mi konstruis nemankrean...
  Ruslano kaj Ludmila (3)
  Hamleto
  Rusa animo
  Mi vin renkontis
  El "Junona kaj Avosj"
  Bruegas, ĝemas Dnipro vasta
  Penso
  Testamento
  Bunin I. Facila spiro
  Kuprin A. Al-Issa
  Paustovskij K. >>
  La rojoj, en kiuj plaŭdas trutoj
  Gogol N.V. La revizoro >>
  Personoj
  Akto unua
  Akto dua
  Akto tria
  Akto kvara
  Akto kvina
  Andersen H.C. Fabeloj >>
  A.de Sankta Ekzuperio "La Eta Princo" >>
  Uspenskij E. "Krokodilo Geno kaj liaj amikoj" >>
  Fajrilo
  Floroj de la malgranda Ida
  Filino de la marĉa reĝo
  La novaj vestoj de la reĝo
  La virineto de maro
  Malgranda Niko kaj granda Niko
  Reĝidino sur pizo
  Vojkamarado
  Dediĉo
  I - V
  VI - XI
  XII - XVII
  XVIII - XXII
  XXIII - XXVII
  La aùtoro
  Glosaro
  Enkonduko
  Ĉapitroj 1 - 5
  Ĉapitroj 6 - 10
  Ĉapitroj 11 - 16
  Ĉapitroj 17 - 21
  Ĉapitroj 22 - 27
  Valutoj de la mondo
  Ĉinio kaj Usono
  Ekonomiko laŭ Konfuceo
  Dolaro, Meksiko kaj centramerikaj "jaguaroj"
  Sociaj aspektoj en la epidemologio de la aperantaj infektaj malsanoj
  Racia dieto
  840 mil ĉinoj infektitaj de aides-viruso
  Psikologiaj aspektoj de la monda lingvoproblemo kaj de Esperanto
  Testo "Ĉu vi kapablas riski?"
  KELI >>
  IKUE
  Homoranismo >>
  Religioj en Ĉinio
  Konciza historio
  La papoj kaj Esperanto
  Antaŭparolo
  Homaranismo*
  Sunsistemo >>
  Ĉu ni estas solaj?
  La spacmisio al Marso
  Rifuĝejoj por Vivo en Malamika Universo
  Ligiloj
  Merkuro
  Venuso
  Tero
  Luno
  Marso
  Jupitero
  Saturno
  Urano
  Neptuno
  Plutono
  Urboj de la mondo >>
  Mirakloj de la mondo >>
  Landoj de la mondo >>
  Internacia gastiga servo
  Adelajdo
  Bela Kashi
  Bergeno
  Berlino
  Chonan
  Jerusalemo
  Leshan
  Kunming
  Seulo
  Most
  Niŝ
  Urumqi
  Hukou-a Akvofalo
  La Granda Muro
  La Morta Maro
  Niagara akvofalo
  Mirakla ŝtonarbaro
  Brazilo
  Israelo
  Norvegio
  Peruo
  Odeso - la perlo ĉe la maro
  Fondinto de Odeso
  Arkitektura ensemblo
  Monumento al L.Zamenhof en Odeso
  Primorskij bulvardo
  Kantoj pri Odeso
  Esperanto-movado en Odeso
  Letero de L.Zamenhof al N.A.Borovko
  Pioniroj kaj veteranoj de movado >>
  Iniciata grupo
  Pri ni >>
  Nikolaj Blaĵkov
  Sergeo Rublov
  Boris Kolker
  Adreso de la klubo kaj tempo de laboro
  Estraro de la klubo "Blanka akacio"
  Membrolisto de klubanoj
  Anekdotoj
  Anekdotoj de Deribaso
  ILF I. El notlibretoj
  Ĵvaneckij M. >>
  Abstrakta pensado
  Niaj uloj en Davos
  potenzmittel bestellen, potenzmittel, potenzmittel sicher kaufen . Die Wirkung vom Potenzmittel kaufen Präparat beruht auf einer Erhöhung des Blutflusses.